Ajutorul Creştin din Moldova

Ajutorul Creştin din Moldova (ACM) este o organizaţie ecumenică neguvernamentală non-profit înregistrată cu Nr. 3904, la data de 12 iunie, 2007 la Ministerul Justiţiei, reprezentată confesional de către:

 • Biserica Ortodoxă din Moldova (Mitropolia Moldovei)
 • Uniunea Bisericilor Creştin Evanghelice Baptiste din Moldova
 • Biserica Evanghelică Luterană din Moldova

MISIUNE
Asociaţia Obştească "Ajutorul Creştin din Moldova" s-a constituit ca platformă de susţinere socială, dezvoltare comunitară şi dialog interconfesional şi are misiunea de a asista persoanele social-vulnerabile, promovând justiţia socială şi demnitatea umană prin dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor actorilor comunitari, promovarea cooperării ecumenice ale Bisericilor partenere precum şi organizațiilor afiliate acestora.

DOMENII ŢINTĂ ŞI ABORDARE
Aria de expertiză a ACM este reflectată în programele şi proiectele implementate cu succes conform următoarelor priorităţi strategice de activitate:

 • Justiție socială şi suport
 • Dezvoltarea resurselor umane şi consolidarea capacitaților
 • Dezvoltare comunitară
 • Acțiuni de informare şi advocacy
 • Prevenirea HIV/SIDA
 • Prevenirea violenţei domestice şi traficului de ființe umane

Toate inițiativele ACM au fost/sunt implementate în strânsă colaborare cu bisericile (ortodoxe, baptiste, luterane) şi organizațiile creştine partenere, care sunt consolidate în cadrul unei platforme unice coordonată de ACM.


BENEFICIARI

 • grupuri marginalizate: copii în situații de risc, persoane cu dizabilităţi, victime ale violenţei domestice, victime ale traficului de ființe umane, șomeri, bătrâni, persoane dezavantajate economic, migranţi, persoane cu HIV;
 • membri ai organizațiilor non-guvernamentale;
 • lucrători/asistenţi sociali şi medicali;
 • grupuri etnice şi confesionale.

REALIZĂRI

 • În perioada 2004 – 2011, ACM a oferit 132 de granturi mici in valoare totală de 912 731,14 EUR.
 • ACM a dezvoltat şi implementat programe şi activităţi de dezvoltare a capacităţilor studenţilor de la facultățile de Asistenţă Socială, voluntarilor şi profesioniştilor din domeniul social şi anume asistenţilor şi lucrătorilor sociali, medicilor şi asistenţilor medicali în servicii specializate de îngrijire la domiciliu.
 • Pentru a promova cooperarea ecumenica ACM a organizat în perioada 2007-2011 sesiuni de planificare strategică participativă cu reprezentanţii bisericilor partenere. Astfel, ACM devine prima şi singura organizație din Moldova în calitate de platformă de cooperare pentru toți actorii interesați să împărtăşească misiunea si viziunea organizației.

Organigrama asociaţiei

organigrama ro

Membrii Consiliuliu de Administrare:

 • Egum. Epistemia (Goncearenco) - (Biserica Ortodoxă din Moldova, Reprezentanta Mitropoliei Moldovei);
 • Pavel Vuluţă - (Biserica Ortodoxă din Moldova, Reprezentant al Mitropoliei Moldovei);
 • Ion Solonarul - (Biserica Ortodoxă din Moldova, Reprezentant al Mitropoliei Moldovei);
 • Pastorul Vladimir Ubeivolc - (Reprezentantul Uniunii Bisericilor Evanghelice Baptiste din Moldova)
 • Natalia Mozer - (Reprezentantul Bisericii Luterane din Moldova, Director Executiv Centrul Social "Sf. Paul")

Login

Linkurile Partenerilor